top of page
Ydelser_Header2.png

YDELSER

Adding Robotics har en stor specialistviden om faktorer, der løfter produktiviteten, styrker flowet og fremmer konkurrencekraften.

 

Vi har især en dyb førstehåndsindsigt i det nyeste inden for automation og robotteknologi, véd meget om kunstig intelligens/ machine learning og er erfarne inden for udarbejdelse af flowanalyser.

 

Den ekspertise er afsættet for vores evne til at levere strategisk rådgivning til såvel danske og udenlandske industrivirksomheder som til sundhedsområdet.

 

Vores kunder er både private og offentlige og større og mindre organisationer, der ønsker viden om produktivitetsfremmende forhold, som kan skabe større overskud – såvel på den korte som lange bane.

 

Ud over at yde strategisk rådgivning stiller vi manpower til rådighed. Ved at man kan trække på både vores kompetencer og kapacitet, bliver det enklere at få intentioner og initiativer omsat til synlige gevinster.

 

Læs  mere om vores kerneydelser her:

4-steps-diagram1.png
bottom of page