top of page

PROCESANALYSE

For at arbejde smartere og ikke hårdere er det vigtigt at forstå, hvordan tingene gøres i øjeblikket, og hvordan de kan gøres bedre.

 

Procesanalyser giver den nødvendige indsigt til at træffe informerede beslutninger om, hvor der skal foretages ændringer for at forbedre arbejdsgange, øge produktiviteten og reducere stress og overarbejde.

 

Det er en løbende proces, da organisationer og deres omgivelser ændrer sig, og det kræver engagement og ledelsesmæssig støtte for at opnå vedvarende forbedringer.

 

For både offentlige og private organisationer udfører Adding Robotics procesanalyser, der identificerer flaskehalse og sætter spot på ineffektive procedurer. Det sikrer smidigere og mere velfungerende processer – uanset branche eller sektor.

 

”Work smarter not harder”

Adding Robotics erfarne proceseksperter er dedikerede, vant til at optimere arbejdsprocesser og skrappe til at minimere ressourcespild. Vi er den fortrolige sparringspartner, der analyserer og optimerer arbejdsgange, og som leverer klare forslag til procesforbedringer.

 

  • Adding Robotics proceskonsulent fungerer som forretningspartner, sparringspartner og betroet rådgiver.

  • Ved proces- eller arbejdsgangsudfordringer, kan proceskonsulenten tilkaldes til at udarbejde en procesafdækning: hvad er udfordringen, hvorfor, hvilke ønsker er der til løsninger, forslag til løsningsdesign samt hjælp til en løsning og efterfølgende implementeringsstøtte samt gevinstrealisering.

 

Med vores tydelige og operationelle anbefalinger opnår I en mere effektiv, gennemsigtig og struktureret organisation med øget effektivitet og kvalitet i samtlige processer.

 

Klare gevinster for jer

  • Identifikation af ineffektive trin: Adding Robotics hjælper jer med at identificere trin i en proces, der ikke tilfører værdi eller måske ligefrem er unødvendige. Ved at eliminere eller rationalisere disse trin kan I reducere spildtid og ressourcebrug.

  • Høj og ensartet kvalitet: Vi kortlægger jeres arbejdsprocesser, så I får reduceret fejl og optimeret flow. Dermed opnår I en højere og mere ensartet kvalitet i jeres produkter, processer og procedurer.

  • Bedre ressourceallokering: Ved at Adding Robotics er med til at analysere arbejdsprocesser, kan I identificere flaskehalse og lettere få bugt med pukler og håndtere peaks. Det giver jer mulighed for bedre ressourceallokering, når du bedre kan afgøre, hvor og hvornår jeres ressourcer skal prioriteres for at maksimere effektiviteten i jeres organisation.

  • Automatisering og teknologiimplementering: Med Adding Robotics procesanalyser sættes lys på områder, hvor den rette teknologi og automatisering kan forbedre jeres effektivitet. Ved at identificere manuelle opgaver, der kan erstattes af automatiske processer, kan I lettere reducere omfanget af ensidigt og nedslidende arbejde.

  • Målrettet uddannelse og træning: Via vores sparring får du identificeret jeres kompetencebehov. Det sikrer jer overblik og gør det lettere for jer at styrke jeres medarbejdernes kompetencer og effektivitet.

  • Øget kundetilfredshed: Adding Robotics procesanalyser hjælper jer med at forstå, hvorfor kunder evt. frustreres eller er utilfredse med jeres tjenester eller produkter. Via vores procesanalyser kan I forbedre indsatser og dermed øge jeres kundetilfredshed.

  • Udbred best practice: Med Adding Robotics procesanalyser kan du identificere, hvad der fungerer godt i jeres organisation, og dermed kan du lettere overføre best practice til andre områder.

  • Styrk samarbejdet: Analyse af tværfunktionelle processer afklarer, hvor jeres samarbejde og kommunikation kan forbedres. Dette kan hjælpe med til at bryde siloer og forbedre effektiviteten på tværs af jeres organisation.

KONTAKT OS, HVIS VI SKAL HJÆLPE DIG

Tak for din besked!

bottom of page