top of page
Randers-Tegl-Reduktion-af-Spild-Adding.png

RANDERS TEGL

På Randers Tegls fabrik i Gandrup havde man et spild på 11,5% af de tørrede, ubrændte mursten, som skyldtes opbygningen af pakkelinjen. Dette blev gennem et Adding optimeringsprojekt reduceret kraftigt.

For at kunne håndtere strømmen af mursten krævede en pakkelinje, at der kom batch af 16 sten fra hver af de 4 transportlinjer. For at sikre dette var det nødvendigt at kassere godkendte sten for at opretholde ligevægten.

Opgaven
Ved hjælp af omfordeling mellem linjerne skulle det sikres at pakkelinjen kunne køre kontinuerligt uden at det var nødvendigt at kassere godkendte mursten.

Adding fik til opgave at gennemføre projektet og stod for idégenerering, kravsspecifikation, udbud, testforløb og underleverandørkontakt gennem hele projektet. På den måde blev tidsforbruget hos Randers Tegls medarbejde holdt på et absolut minimum, og den daglige drift blev ikke forstyrret.

Løsningen
Et lokalt automatiseringsfirma vandt udbudsrunden, og leverede et komplet anlæg med 4 servostyrede pick-and-place enheder, der hver kan håndtere 4 mursten ad gangen. Det samme firma leverede også styringen, samt monterede og indkørte anlægget. Gennem hele forløbet var der tæt kontakt med leverandøren, hvilket sikrede at tidsplanen blev overholdt.

Det leverede system kan håndtere 65.000 kombinationsmuligheder, og er i stand til at omfordele op til 64 mursten på 15 sekunder. Dette blev inden montagen verificeret vha. en lang række test i leverandørens værksted, hvor Adding satte testparametrene op. Det intensive testforløb sikrede, at der ikke kom nogen overraskelser ved ibrugtagningen, og anlægget blev derfor også installeret på en weekend og var i drift om mandagen.

Resultat
Slutresultatet for Randers Tegl var en investering med en meget kort tilbagebetalingstid, vha. et markant mindre energiforbrug, samt et mærkbart mindre behov for at håndtere kasserede materialer. Der udover fik man foræret en ekstra kapacitet på 10%, som der er god brug for i højsæsonen.

Fakta Gandrup Teglværk

 

+ En del af Randers Tegl Gruppen siden 1967

+ Nordeuropas største teglværk

+ Producerer en bred vifte af forskellige typer mursten og andre teglprodukter

+ Årlig kapacitet på 75 mio. mursten

KONTAKT OS PÅ +45 70 60 23 44 ELLER UDFYLD FORMULAREN,
HVIS VI SKAL HJÆLPE DIG MED ET LIGNENDE PROJEKT

Tak for din besked!

bottom of page