top of page
FOTO_06_3k.jpg

LABORATORIER

Speedy Proces: Kompakt og innovativ automationsløsning forbedrer flow på laboratorier

Adding Plus stroke-600px-10pct.png

Adding Robotics team har mange års erfaringer i at udvikle og implementere innovative og fleksible automationsløsninger, der letter og effektiviserer arbejdsmiljøbelastende arbejdsprocesser på private og offentlige laboratorieenheder – både i ind- og udland.


Vi har bl.a. løst en opgave for en stor international virksomhed med mange laboratorier, hvor hverdagen for virksomhedens laboranter bød på gentagende manuelle processer. 


Også i dette tilfælde skulle prøver konstant flyttes rundt og indenfor afmålte tidsintervaller håndteres korrekt. 

Væk med gentagende manuelt arbejde

Hidtil var de repetitive opgaver blevet klaret af uddannet personale. Det kræver fokus at håndtere prøver på laboratorier.


Ud over at det var ensidigt gentagende arbejde, var det både tids- og koncentrationskrævende. 
Som i mange tilsvarende situationer med klare værdistrømme og optimering af flow skulle produktions- og logistikprocedurerne skulle køre stabilt og kvaliteten være ensartet.


Men den menneskelige koncentrationsevne svækkes, når tempoet konstant er højt og opgaverne ensformige.


Mange manuelle processer øger risikoen for menneskelige fejl, forringet flow og produktivitetstab.

Innovativ løsning, der bygger på erfaringer

Kunne en mere værdiskabende og mindre belastende løsning skabes, så både virksomheden og medarbejderne fik forbedrede forhold og større overskud til mere gevinstgivende opgaver? 
Yes – og det kunne gøres hurtigt.


Efter en intens og afklarende dialog med virksomheden leverede Adding Robotics medarbejdere et gennemarbejdet og innovativt koncept på banen, hvor ny teknologi og erfaringsbaseret know how fra tilsvarende opgaver gik hånd i hånd.


Vi tog afsæt i vores viden om avancerede robotløsninger, vores erfaringer fra års samarbejde med andre virksomheder. Fordi vi samtidig har et indgående kendskab til de teknologiske detaljer og fordi vi ved, hvad der virker bedst hvor, kom vi med en opsigtsvækkende løsning.

Hurtig proces – gennemarbejdet oplæg

Efter få dage præsenterede vi kunden for en sikker, stabil, fleksibel og ikke mindst kompakt automationsløsning.


Vi havde plukket det bedste og skabt en helhedsløsning, hvor vi havde kombineret de forskellige teknologier på en ny og opsigtsvækkende måde.


Ud over at reducere stressende og ensformigt arbejde var den nytænkende løsning på en og samme gang avanceret og brugervenlig. Det skabte de ønskede gevinster.


Det øgede værdiskabelsen og forbedrede medarbejdermotivationen, sikrede ensartet høj kvalitet, bidrog til en bedre intern logistik, styrkede sporbarheden og skabte en bedre utilization på virksomhedens udstyr.


Ikke alene sparede virksomheden omkostninger til arealudvidelse fordi pladsen var knap. Den forbedrede kapacitetsudnyttelse førte til hurtigere ROI.

Gevinster

  • Hurtigt oplæg og speedy dialog proces - gennemarbejdet koncept på få dage

  • Kompakt løsning - sparede plads

  • Forbedret arbejdsmiljø og øget motivation

  • Ensartet kvalitet og stabilt flow

  • Hurtig tilbagebetalingstid

  • Bedre sporbarhed

bottom of page